จุดเริ่มต้นของความรัก

0
1776

จุดเริ่มต้นของความรัก

…อาจสดใสมีเรื่องเล่า
แต่สุดท้าย
การแต่งงาน ไม่ได้แปลว่า Happy Ending
เพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของ”การยอมเปลี่ยนแปลงขั้นสุด”

ความรักทุกคู่ล้วนแล้วแต่ต้อง
ผ่านความอดทน พยายาม ปรับปรุง ปรับตัว
และไม่ได้ดั่งใจซึ่งกันและกัน

ชีวิตคู่ คนรัก ครอบครัว
ความหมายมันต่างไปเมื่อวัยเราเปลี่ยนแปลง

ความรักระดับสิบปี++
ไม่มีคู่ไหนไม่ทะเลาะกัน
บางอารมณ์อาจเกลียดกันด้วยซ้ำ
~ ในกรณีที่ไม่ทะเลาะ
นั่นไม่ได้แปลว่าเค้าเข้าใจกันหรอก
แต่เพราะว่า
มีฝ่ายหนึ่งยอมเจ็บคนเดียว แล้วไม่พูดมากกว่า

เมื่อคิดจะใช้ชีวิตคู่ อยู่ร่วมกับใคร
“โลกแห่งความถูกผิด” ของเราจะต้องกลายสภาพ
เป็นโลกแห่งความเข้าใจ
เห็นอกเห็นใจ เมตตา กรุณา การให้ และ ยอม*

// คนที่รักเก่ง : ไม่ใช่คนที่เริ่มต้นความรักใหม่ได้เรื่อยๆ
แต่คือคนที่”รักษาใจคนรัก” ได้นานที่สุดต่างหาก

Comments

comments